Zagadnienia prawnicze

Porady i wskazówki
Featured Image

Czy reprezentować klienta w sądzie może tylko adwokat?

Pełnomocnikiem nie musi być koniecznie adwokat i dokładnie mówi o tym nowelizacja przepisów kodeksu karnego. W procesach może występować również radca prawny, czyli można powiedzieć, że uprawnienia wspomnianego wcześniej adwokata zrównały się niejako z uprawnieniami radcy prawnego na tym polu.


Kto może skorzystać z pomocy prawnej pełnomocnika?


Poniżej przedstawiamy Ci listę podmiotów, które mają prawo korzystać z pomocy pełnomocnika:


• Pokrzywdzeni, którzy nie działają przed sądem jako strona
• Osoby wysuwające roszczenia w odniesieniu do zajętego przedmiotu
• Zatrzymani, którzy jednocześnie nie są podejrzanymi
• Strony, które nie są pokrzywdzonymi
• Pokrzywdzony, który występuje w postępowaniu przygotowawczym i gdy działa w roli np. oskarżyciela posiłkowego


Kim jest pełnomocnik?


Otóż jest to osoba fizyczna, która ma pełne pełnomocnictwo do działania w imieniu innej osoby fizycznej oraz prawnej. Warto tutaj podkreślić, że od każdego pełnomocnika jest wymagana zdolność do czynności prawnych.
Radca prawny może występować w roli pełnomocnika dla osoby, która występuje w charakterze pokrzywdzonego i nie ma tutaj żadnego ograniczenia rodzajowego. Jest on uprawniony do podejmowania wszelkich czynności procesowych podczas reprezentowania pokrzywdzonego występującego w postępowaniu karnym, który jest tam jako oskarżyciel prywatny lub posiłkowy.


Jak więc widać, radca prawny nie ma tak szerokich uprawnień jak adwokat, niemniej jednak w większości spraw jak najbardziej może reprezentować on swoich klientów. Warto jest orientować się w tego typu zagadnieniach, aby w razie problemów wiedzieć, do kogo powinieneś zwrócić po pomoc w danym zakresie.


Pamiętaj jednak, aby zawsze rozważnie dobierać swojego pełnomocnika, bowiem ta osoba będzie musiała reprezentować Cię przed danymi organami. Najłatwiej jest wyboru dokonać dzięki opiniom innych osób, jak również poszukując takowych opinii w internecie. Obecnie nie ma z tym większego problemu, więc i Ty na pewno sobie z tym doskonale poradzisz. Warto wiedzieć, żeby spraw prawnych nie zostawiać, bowiem niekiedy trzeba w takich przypadkach działać szybko.